Termékek Menü

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A RUDY PROJECT MAGYARORSZÁG WEBOLDALÁNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

 

Kérünk, hogy weboldalunk használata előtt figyelmesen olvasd végig a Jogi Nyilatkozatot, valamint a jelen Adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben kérdésed, észrevételed merül fel, fordulj az adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:


ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Eyeland Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-911929
Adószám: 14537703-2-42
Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: info@rudyproject.hu
NAIH nyilvántartási szám: folyamatban

A www.rudyproject.hu domain alatti weboldalon (”weboldal”) a Weboldalra látogató felhasználók (”Felhasználó”) regisztrálhatnak annak érdekében, hogy a weboldal hírlevél illetve egyéb szolgáltatását igénybe vegyék.

A weboldal üzemeltetője az Eyeland Kft. (székhely: Budapest, 1138 Budapest, Népfürdő u. 35.) (”Üzemeltető és Adatkezelő”).

A megadott személyes adatok kezelője az Üzemeltető és Adatkezelő.

A Felhasználók a weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat 
az Üzemeltető és Adatkezelő részére. Az egyik a weboldal használatával összefüggésben, a weboldalon keresztüli vásárláshoz elengedhetetlen személyes adatok (lásd I. rész), valamint valamint a hírlevél feliratkozás során megadott elérhetőségek (lásd II. rész).


I. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE
1.) Milyen adatokat kérünk be a regisztrációs felületen?
A Felhasználóknak az online vásárlás igénybevételéhez regisztrálniuk kell a weboldalon. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név vagy cégnév, cég esetében adószám, cím, telefonszám, e-mail, jelszó.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama
Az Üzemeltető és Adatkezelő az online vásárláshoz illetve hírlevél szolgáltatásához (melyek termékeit, akcióit és eseményeit népszerűsítő elektronikus e-mailek formájában történik) használja fel az adatokat.

Az Üzemeltető és Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a weboldalon történő regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Az Üzemeltető és Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadása nem terjed ki a weboldalon keresztül bonyolított promóciós nyereményjátékok kapcsán történő adatkezelésre. A nyereményjátékok kapcsán mindig külön adatkezelési hozzájárulás szükséges.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az Üzemeltető és Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, mely a weboldalon keresztül történik regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, nyereményjátékra feliratkozás alkalmával, törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete alapján.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről minden esetben külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk az Üzemeltető és Adatkezelő részére adatközlő Felhasználók figyelmét, hogy kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A regisztrációs felületen megadott adatokat az Üzemeltető és Adatkezelő rögízti és kezeli.

5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban
Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhetsz az Adatkezelőtől a személyes adataid kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztat a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás e-mailben kérhető az info@rudyproject.hu e-mail címen. 

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését is (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@rudyproject.hu e-mail címen. Az Üzemeltető és Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését – részben vagy egészben – az info@rudyproject.hu e-mail címén vagy postai úton a 1138 Budapest, Népfürdő utca 35. postacímen ingyenesen, indokolás nélkül. Ezen kívül a Felhasználó a részére címzett levélben megjelölt leiratkozó linkre kattintva is kérheti, hogy a jövőben az Üzemeltető és Adatkezelő valamint partnerei ne keressék meg őt címzett reklámüzenetekkel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és véglegesen törli a Felhasználót a nyilvántartásából, oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, és mindezek megtörténtéről értesítést küld.

Ha a visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (azaz a hírlevélre feliratkozást) érinti, akkor az Üzemeltető és Adatkezelő csak a DM nyilvántartásból törli haladéktalanul az érintettet, egyebekben a weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

Amennyiben a Felhasználó a címzett reklámok fogadásához hozzájárult, bármikor jogosult kérni az Üzemeltető és Adatkezelőtől, hogy részére az Üzemeltető és Adatkezelő vagy partnerei a továbbiakban ne küldjenek címzett reklámüzenetet. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonható az info@rudyproject.hu e-mail címen, illetve a 1138 Budapest, Népfürdő u. 35. címen.

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Üzemeltető és Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.


II. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK
1.) Milyen információkat gyűjtünk a weboldal használatával összefüggésben?
Amennyiben a Felhasználó a weboldalon nem regisztrál az I. részben írtak szerint (azaz kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt), úgy az Üzemeltető és Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással hozzájárulsz ahhoz, hogy az Üzemeltető és Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak, és, amelyeket az Üzemeltető és Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Üzemeltető és Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): ezeket az adatokat az adott weboldalon tett látogatások nyomon követésére használja a weboldal, annak érdekében, hogy a felhasználók online mozgásával kapcsolatos általános információkat szerezzen a szolgáltató. Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az üzemeltető arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Üzemeltető és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Üzemeltető és Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Üzemeltető és Adatkezelő a Te személyes preferenciáidnak (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszód megjegyzése céljából is felhasználhatja. 

Az Üzemeltető és Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve az Üzemeltető és Adatkezelő weboldalának funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.

Az Üzemeltető és Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen.

3.) Milyen lehetőségei vannak? Cookie-k kikapcsolása:
Amennyiben nem szeretnéd, hogy az Üzemeltető és Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a weboldal használattal összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatod a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadod, hogy a weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a Te preferenciáid szerint, és a weboldal felhasználó élményt sem tudja az Üzemeltető és Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:
A weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Üzemeltető és Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Üzemeltető és Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállalnak.


III. ADATBIZTONSÁG
Az Üzemeltető és Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Üzemeltető és Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Üzemeltető és Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Üzemeltető és Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Üzemeltető és Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Üzemeltető és Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, például a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).


IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Adatvédelmi nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Üzemeltető és Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.V. TÁRHELLYEL KAPCSOLATOS ADATOK
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: 
www.shoprenter.hu
Budapest, 2014. január 1.
Eyeland Kft.