Az oldalunkon cookiekat használunk, hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Neked.
Termékek Menü

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A RUDY PROJECT MAGYARORSZÁG WEBOLDALÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

WEBÁRUHÁZ ADATAI
Az Ön által vásárolt termékek eladója az Eyeland Kft.

Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

Székhely: 1163 Budapest, Máté u. 2.
Telephely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 35.
Adószám: 14537703-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-911929
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Bankszámlaszám: 65100266-11070629-00000000
Központi telefonszám: +36 1 327 01 11
Központi e-mail: info (kukac) rudyproject.hu


A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI
Az Eyeland Kft. webáruházában eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találod meg részletesen.


Kérünk, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvasd el, hogy pontosan azt a terméket rendelhesd, melyre szükséged van. Adott esetben, ha nincs kielégítő leírás, kérd az Eyeland Kft. segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk!

A kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár tájékoztatás jellegű vételár! 

A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (elérhetőségeinket megtalálod a BEMUTATÓTEREM menü alatt) tudod átvenni, vagy pedig kérés esetén azokat kiszállítjuk Neked (ezzel kapcsolatos információkat megtalálod a WEBSHOP INFÓ/HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS menü alatt).


A SZERZŐDÉS, A RENDELÉSI FOLYAMAT
A Megrendelő a megrendelése elküldésével az Eyeland Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek - a megrendelés elküldése után automatikusan generált e-mail nem tekintehető annak! 

A kívánt termék/ek megrendeléséhez a regisztrációt követően a terméke(ke)t a KOSÁRBA kell helyezni, majd a rendelés véglegesítéséhez a PÉNZTÁR menüben megadhatjuk esetleges KUPONKÓDunkat, megnézhetjük a várható SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGet, módosíthatjuk a kosárba helyezett termékek MENNYISÉGét. Ha mindent rendben találtunk, a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gomb segítségével juthatunk el a megrendelésünk elküldéséhez - többek között a FIZETÉSI MÓD és KISZÁLLÍTÁSI MÓD kiválasztása után.

Webáruházunkban megjelenített termékek kétféle kosár gombbal jelennek meg. A "MEGRENDELEM" gomb esetében a termék csak és kizárólag rendelésre érkezik meg raktárunkba az olaszországi központi raktárból, míg a "MEGVÁSÁROLOM" gomb esetén a termék folyamatosan raktárkészleten van tartva - de ezen esetben is előfordulhatnak olyan időszakok, amikor kifogy a készlet, de a lehető leghamarabb ezen termék pótlásra kerül.  Előbbi esetében a termék beérkeztének átfutási ideje 2-3 hét is lehet!

A weboldal üzemeltetője számára, a vásárláshoz szükséges megadott adatokat az Eyeland Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja tovább harmadik félnek.

Az Eyeland Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő tette meg. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszacsatolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért. Az Eyeland Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.

A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az Eyeland Kft. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.


JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
Az 1959, évi IV. törvény, A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. 

151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre az Eyeland Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.

Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket az Eyeland Kft. köteles vásárlói számára is biztosítani. Ezekről részletesebben a GARANCIA menü alatt olvashatsz.

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Eyeland Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás az Eyeland Kft. kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az Eyeland Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.

A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a garancia  jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eyeland Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eyeland Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.

A garanciális ügyintézésből visszaérkezett termékeket az értesítést követő 21 napig tároljuk. Az át nem vett termékekért a 21. napot követően napi 500 Ft tárolási díjat számítunk fel. A 180 napig át nem vett termékeket, illetve ahol a tárolási díj már meghaladja a termék értékét, nem tároljuk tovább. A tárolás megszűnéséről külön értesítést nem küldünk!


JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta-e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Az Eyeland Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. Az Eyeland Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresd a fent található elérhetőségeinket.


AZ ELÁLLÁS JOGA
A Megrendelő az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eyeland Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Ez esetben a termék visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ilyen szolgáltatás például a dioptriás szemüveg rendelés, a egyedi szemüveg összeszerelés és az egyéb szolgáltatások. Az Eyeland Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított szemüvegek, dioptriás megoldások).

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretnél, kérünk, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban írd le, hogy el szeretnél állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.


SZERZŐI JOGOK ÉS HIVATKOZÁSOK
Az Eyeland Kft. weboldalán (www.rudyproject.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az Eyeland Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.rudyproject.hu oldalra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.


EGYÉB FELTÉTELEK
Az Eyeland Kft. webshopban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eyeland Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.rudyproject.hu akadálytalan működését és a vásárlást.

Az Eyeland Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Eyeland Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az Eyeland Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

A dioptriás termékek szakszerű használatba helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezd! A szakszerűtlen használatba helyezés megvonhatja a termék garanciáját.


A VÁSÁRLÓ PANASZÁVAL, ÉSZREVÉTELÉVEL A KÖVETKEZŐ SZERVEKHEZ FORDULHAT

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha panaszt kívánsz tenni egy, az interneten Nálunk vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheted az online vitarendezés eszközét. A portálon Te és a kereskedő, akivel szemben panasszal éltél, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el.

Illetve a következő szervezkhez fodulhatsz:
Polgármesteri Hivatal Jegyzője - XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal

1138 Budapest, Béke tér 1.

továbbá
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
1138 Budapest, Városház u. 7.